Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xâuk kangz 5 shông hoax đôngx Pangz hâux lưv kruôz ntuôl cuânx tsungr cxiv tsang cơ sơv

01/12/2022 10:32 G12T+7

Ban Jân vânx Xênhr wiv kror nhis tsov cưv Hôix nghis Xâuk kangz 5 shông hoax đôngx Pangz hâux lưv kruôz ntuôl cuânx tsungr cxiv tsang cơ sơv, ntu 2017-2022 (pangz hâux lưv).

Tangs nro xênh rnhis nuôr muôx 18 pangz hâux lưv hoax đôngx ntơưv 5 hênhx, đrôngl đrul 76 thanhx viên. Đhâu 5 shông hoax đôngx, cxuô pangz hâux lưv uô jông tsưc năng, hâux lưv; cênhz đrul jông cxuô ban nganhx, đoanx thêv, hôix cuânx tsungr, lưx lươngs vur trang kruôz ntuôl chuv trương, cêr chai, chinhr sach ntơưv Đangv, Têz qơưs, chor phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs txus Pêx xinhv, puv pâuz, đâur tranh trâu chor lus has tsi jông ntơưv nênhs fêv.

Ban Jân vânx Xênhr wiv khơưs ntơưr kruôs 5 tox thêv, 15 car nhênhs tưz muôx ntâu thanhx tich jông yangx hur hâux lưv kruôz hu cuânx tsungr cxiv tsang cơ sơv ntu 2017-2022

Cxuô pangz hâux lưv trâu saz môngl côngv côr, cxiv tsang hêx thôngr tsinhz chai ntơưv cơ sơv. Đhâu ntơư, pangz mangx trâu hâux lưv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, truôx tinhx hinhx an ninh tsinhz chai, cungv côr khôir côngv saz minhx cxưx, bov đamv cuôr phangx an ninh sâuv thangx tsangv.

Nông nhôngl zuôr txus nuôr, cxuô cxênhx wiv Đảng qơư muôx pangz hâux lưv tox tsongs chox, kra nôix jung hoax đôngx, cuanr triêx huv six cxix cxuô nôi xjung chor văn banv chox kra, tơư kra ntơưv Đảng, Têz qơưs lus chor tsangz cxênhx, cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, bov đamv an ninh cuôr phongx ntơưv cơ sơv; cxiz chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv uô muôx kangz hâu cxuô jas kruôz hu, phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs, tiv zix mas hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, chor qươ pêx xinhv txir txangr tưx zos, thangx qơư tiz nênh snhoz đêz plơưr, buôs đriv.

Hồng Duyên

406
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.