Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Klah nchŭn 5 năm nau kan Ðội pah kan kuăl jă bu nuyh bon lan ndâk njêng nau

01/12/2022 10:32 G12T+7

N'gâng kan kuăl jă Bu nuyh bon lan N'gor ủy mhe ndâk tâ Rbŭn Klah nchŭn 5 năm nau kan Ðội pah kan kuăl jă bu nuyh bon lan ndâk njêng nau kan tâm bon lan, tâm năm 2017-2022 (đội pah kan).

Lam n'gor abaơ gĕh 18 đội pah kan dôl kan ta 5 n'qual, bon têh lah gĕh 76 thành viên. Lĕ lăn 5 năm pah kan, ăp đội pah kan dơi pah kan uĕh nau kan bri dak jao; pah kan ndrel ma ăp m'bŭch, phung kan, ntŭk kan, phung ka han tâm lơh mbơh ntĭm nau kan, trong leo kan, nau kơl bơh Ðảng, Bri dak, ăp ntil nau kan tâm rlong rŏng ma bri dak tât ta Bu nuyh bon lan, gĭt saơ, tâm lơh đah ăp ntil nau mbruh bơh phung m'hĭk.

N'gâng kan kuăl jă Bu nuyh bon lan N'gor ủy ân săm bŭt r'nê ma 5 phung kan, 15 bu nuyh gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan kuăl jă bu nuyh bon lan ndâk njêng nau kan tâm bon lan ta năm 2017 - 2022

Ăp đội pah kan lĕ n'hâm suan bư nâp, ndâk njêng hệ thống chính trị tâm bon lan. Yor nĕ, sâm kơl n'hao nau wăng sa - bri bon, đăp mpăn nô nau chính trị, bư nâp phêt tay nau tâm rom gop bu nong, mât r'năk n'jrăng đăp mpăn bri dak tâm n'gor.

Ta ăp năm bơh kơi aơ, ăp cấp ủy Ðảng ntŭk gĕh đội pah kan nchŭn n'hâm suan ndjôt bôk, gai nau kan, ntĭm nau kan, ngăch iăt tĕng nŭm ăp săm bŭt njuăl ndjôt bộ, ntĭm gai bơh Ðảng, Bri dak tâm nau kan bư hao nau wăng sa - bri bon, r'năk n'jrăng bri dak tâm bon kan; tâm nĕ gĕh nau kan kh'lay lah trŭnh tât ta bon lan, n'hao nau kan mbơh ntĭm, kuăl jă Bu nuyh bon lan pah kan ân uĕh ăp ntil nau kuăl jă, nau kan tâm rlong rŏng ma bri dak, tâm nĕ gĕh mpeh bon lan bu nong, ăp mpeh bu nuyh bon lan dah ma rêh bơh ao bơh ri, mpeh bu nuyh bon lan tâm klang bon jê, n'har bri.

Hồng Duyên

407
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.