Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tổng kết 5 năm hoạt động Ðội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở

01/12/2022 10:32 G12T+7

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động Đội công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở, giai đoạn 2017-2022 (đội công tác).

Toàn tỉnh hiện có 18 đội công tác hoạt động tại 5 huyện, thành phố với 76 thành viên. Qua 5 năm hoạt động, các đội công tác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, hội quần chúng, lực lượng vũ trang tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước đến với Nhân dân, phát hiện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng giấy khen 5 tập thể, 15 cá nhận đã có nhiều thành xuất sắc trong công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở giai đoạn 2017 - 2022

Các đội công tác tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng nơi có đội công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động, quán triệt kịp thời đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại cơ sở; trọng tâm là hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, các điểm dân di cư tự do, khu dân cư xa trung tâm, biên giới.

Hồng Duyên

408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.