Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsov cưv kruôz hu Nuz hôix chok ntông “Viv Đăk Nông njuôz”

28/04/2022 11:55 G4T+7

Nuz 22/4, đôngx chir Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx UBND xênhr Đăk Nông chox kra chuov uô haux lưv trâu chor sơv, nganhx, đơn vix cil txus chia pov đhâu cêr hoaix tsov cưv Lêx kruôz hu Nuz hoix chok ntông “Viv Đăk Nông njuôz” jas yagz đuô zus Lâul Hồ (19/5/1890 – 19/5/2022) haz tsov cưv chok ntông shông 2022.

Trơưs cêr hoaix, tangs nro xênhr zuôr sir jul chok 161.000 tsoz ntông njuôz cxuô zangv

Lêr kruôz hu Nuz chok ntông viv Đăk Nông njuôz cxênhx xênhr haz chok 1.000 tsoz chiaz kâuz pêz điv blôngx thagxx tsangv tươngs đaix N’Trang Lơng, phươngx Nghĩa Đức (Gia Nghĩa) zuôr uô trâu nuz 19/5/2022. Lêr kruôz hu Nuz hôix chok ntông viv Đăk Nong njuôz zuôr lo chor hênhx, đrôngl haz chor xar, phươngx, thix trânr iz tuôv cxix tsov cưv.

Tsuv tinhx UBND xênhr Hồ Văn Mười cuôs chor đơn vix kra cêr hoaix chok ntông njuôz jas yangz đuô nuz zus Lâul Hồ đrul sir jul saz hloz. Cênhz ntơư, chor cơ cuan, ban nganhx, trôngx qơư tsuv cxiz chênhr kruôz ntuôl, xangr jông hur Pêx xinhv haz trâu, tu, por vêv ntông njuôz.  

    Bảo Ngọc

9,482
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.