Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk nau kan Nar tăm tơm si "Yor Dak Nong ndrêh"

28/04/2022 11:55 G4T+7

Lơ 22/4, wa Hồ Văn Mười, Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong ndjôt bôk lĕ pah kan ma ăp n'gâng kan, m'bŭch kan, n'qual mbơh nau nchră kan nar Rbŭn ndâk nau kan Nar tăm tơm si "Yor Dak Nong ndrêh" tâm mâp lơ deh Wa Hồ (19/5/1890 – 19/5/2022) n'hanh ndâk nau kan tăm tơm si gĕh âk n'kĭng năm 2022.

Tĕng nau nchră, lam n'gor nsrôih tăm gĕh 161.000 ăp ntil tơm si

Rbŭn ndâk nau kan Nar tăm tơm si yor Dak Nong ndrêh tâm n'gor n'hanh tăm 1.000 n'ho pe n'ha ta ntŭk Gâng rup N'Trang Lơng, phường Nghĩa Ðức (Gia Nghĩa) dơi ndâk kan lơ 19/5/2022. Rbŭn ndâk nau kan Nar rbŭn tăm tơm si yor Dak Nong ndrêh dơi ăp n'qual, bon têh n'hanh ăp xă, phường, bon jê pơk kan ndrel.

Kô ruanh Ủy ban Bon lan Hồ Văn Mười đă ăp m'bŭch kan ndâk nchră nau kan tăm tơm si ndrêh tâm mâp nar deh Wa Hồ dơi pah kan lĕ nuih n'hâm. Jêh rĭ, ăp n'gâng kan, ntŭk kan, n'qual n'hao uĕh nau kan mbơh ntĭm, hao nau gĭt pah kan tâm Bu nuyh bon lan n'hanh nsrôih tĕng nau kan tăm, mât, mray tơm si.

    Bảo Ngọc

9,483
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.