Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsov cưv Lêr yangz đuô 110 shông Phong tsox sơưr trok N’Trang Lơng hur hliz 11/2022

31/08/2022 16:57 G8T+7

Trơưs Thông bor xur 914 ntơưv Văn phongx UBND xênhr, Lêr yangz đuô 110 shông Phong tsox sơưr trok N’Trang Lơng haz Lêr uô tar Tươngs đaix N’Trang Lơng zuôr tâu tsov cưv hur hli 11/2022.

Lêr yangz đuô 110 shông phong tsox sơưr trok N’Trang Lơng nhoz hur chor hoax đôngx ntơưv Hôix nghis kangz ntux lus kror tsuô trongz hluôr tơưk jas tiv 20

Kuôl nuôr 110 shông,  Anh hungx N'Trang Lơng, tưz sơưr hu grul, côngv saz cxuô minhx cxưx sâuv cao nguên M’nông, tir ntâus nênhs fêv Pháp tuôx tsinhz têz qơưs. Chor chuôv ntâus zênhx vangv vol ntơưv pangz tuz trok N'Trang Lơng tuô tâu ntâu luz đônx bôt ntơưv nênhs fêv cuv vur phong tsox vur trang sơưr ntâus Pháp hênhr yangx sâuv cxuô kror qơư thangx tsangv Têi Nguên.

Quốc Sỹ

235
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.