Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xênhr wiv fôngv ndêx muôl 200 ntâu đangv viên txix 50 shông Đangv tror sâuv

01/09/2016 15:06 G9T+7

Hnuz 29/8, Xênhr wiv tsov cưv fôngv njêx muôl 200 ntâu đangv viên txix 50 shông Đangv tror sâuv tangz tov nhoz sâuv thangx tsangv xênhr.

Đôngx chir Lê Diênr, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr khơưs nux chor đangv viên tuôx côngv jas fôngv ndêx muôl

Ntơưv chuôv fôngv ndêx muôl, chor đangv viên lo nôngl thông bor lul cêt cuav Đaix hôis Đangv tangs nro têz qơưs jas tiv XII, Đais hôis Đangv bôx xênhr jas tiv XI, ntu 2015-2020 haz tinhx hinhx ntơưv xênhr, têz qơưs nôngz nhôngl đhâu. Chor đangv viên tưz muôx ntâu ndâux lus jông chia pangz cxơư Đăk Nông ziv hnuz ziv phuôv vangv, uô tar Nghis cuêt Đangv bôs xênhr jas tiv XI sưs li: Xênhr tsuv cxiz chênhr cxiv tsang chor canr bôx txâus “tâm, tâmx”; muôx chinhr sach thông thoangr chia hu grul chor tsêr đâux tư, joanh nghiêps tuôx uô nox; cxiz chênhr, uô jông hâux lưv phuôv tsangr đangv viên, sinh hoatx chi bôx…

Khánh Ngọc

1,324
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.