Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’gor ủy mâp măt kan đah lơ 200 đảng viên ntơm 50 năm Ðảng lâ ma ka lơ

01/09/2016 15:06 G9T+7

Lơ 29/8, N’gor ủy mâp măt kan đah lơ 200 đảng viên ntơm 50 năm Ðảng lâ ma ka lơ dôl gŭ rêh pah kan tâm lam n’gor.

Wa Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ranh HÐBL n’gor ân ndơ ma ăp đảng viên rbŭn ta nar kan aơ

Ta tâ mâp kan kan aơ, ăp đảng viên dơi iăt nau n’kôch lĕ jêh tâ Rbŭn Ðảng lam bri dak tâ tâl XII, Rbŭn Ðảng bộ n’gor tâ tâl XI, năm kan 2015 – 2020 n’hanh ăp ntil nô nau tâm n’gor, bri dak ta mông lĕ lăn. Ăp đảng viên lĕ nchruh ăp ntil nau ntĭm kan goĭ suy kơl ndơp Dak Nong lơ nar lơ hao, pah kan uĕh ăp ntil Nau n’hêl Ðảng bộ n’gor tâ XI đah: N’gor lŏ kan tay gơi ndâk njêng bu nuyh kan bộ gĕh “nuih nhâm, gĭt saơ trong pah kan uĕh”; gĕh ăp ntil nau pah kan nơih gơi bu bơh tach lap kan tâm n’gor, doanh nghiệp tât pah kan; n’hao uĕh nau kan đảng viên, nau rbŭn tâm chị bộ…

Khánh Ngọc

1,325
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.