Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nrar tsưr ziv cxangz ndê tsât lươngs cax phê

10/11/2022 10:36 G11T+7

Kror nhis đhâu, ntơưv Đăk Mil, Sơv NN-PTNT tsov cưv Jiênr đanx tuôv txuôl muôs cax phê chiv 2022 - 2023. Jiênr đanx tưz hu grul tâu yangx 200 lênhx nênhs kôngz chor hênhx Đăk Mil, Cư Jut, Đăk Song, Krông Nô, chor tsêr khoa hocx, joanh nghiêx hur haz tov đrâu xênhr tuôx côngv.

Ntơưv Jiênr đanx, yangx 200 lênhx nênhs kôngz tưz tâu mlôngl cơ cuan tsưc năng has xur mông lus kror tsinhz tas phuôv tsangr ntông cax phê, ntu đê txir, por vêv, tsêr biênr haz tinhx hinhx tuôv txuôs muôs cax phê sâuv thangx tsangv xênhr. Shông 2021, tangs nro xênhr muôx 135.752 ha cax phê, năng suât fênhx đrăngz tâu 2,73 tênhr/ha, sanv lươngs 332.620 tênhr. Muôx 74 cơ sơv tsêr biênr cax phê đrul sanv lươngs muôx li 70 tênhr sanv phâmv/shông…

Jiênr đanx til môngl txus mux tiêu cxangz ndê tsât lươngs cax phê

Ntâu lênhx nênhs kôngz tưz siz thangv chor vânr đêx xưs li nôngz cax phê trôi nôiv; nkang cax phê ntơưv trôngx qơư tsi bov đamv tsât lươngs. Chor HTX khov chor công ti tuôv txus chia sâu zuôr, muôs cax phê. Pêx xinhv xangr cuôs chor chuên ja thangv kra công nghês nkang, tsêr biênr cax phê đap ưngr lus tsât lươngs, xur lươngs hur sanv xuât haz tsinhr tinhv thix trươngx zuôr…

Đức Hùng

343
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.