Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Joi mĭn nau kan gơi n'hao nau uĕh grăp ca phê

10/11/2022 10:36 G11T+7

Mhe aơ, ta Dak Mil, N'gâng kan ntĭm Bư mir jan ba - Hao nau rêh bon lan ndâk Nau nchră kan tâm r'nglăp tăch r'văt ca phê ta năm 2022-2023. Nau nchră kan gĕh rlau 200 bu nuyh bư mir ăp n'qual Dak Mil, Čů Jŭt, Dak N'Soong, Krông Nô, ăp phung kan khoa học, doanh nghiệp tâm n'gor n'hanh bơh tach n'gor tât rbŭn.

Ta Nau nchră kan, rlau 200 bu nuyh bư mir dơi iăt ăp m'bŭch kan mbơh nô nau tăm ca phê, pĕ play, mât mray, nkra n'hanh nô nau tâm r'nglăp tăch r'văt ca phê tâm lam n'gor. Năm 2021, lam n'gor gĕh 135.752 hec ta ca phê, jêh peh n'sĭt tâm 2,73 tân tâm du hec ta, n'sĭt tâm 332.620 tân. Gĕh 74 ntŭk nkra ca phê đah r'noh sŏk nkra du năm tât 70 tân...

Nau nchră kan gơi n'hao nau uĕh grăp ca phê

Âk bu nuyh bon lan ôp mbơh ăp ntil tơm ca phê gĕh play âk; ih ca phê ta wâl mô dơi gĕh nau mât mray uĕh. Ăp hợp tác xă dăn ăp kông ti tâm r'nglăp gơi gĕh uĕh nau tăch, r'văt ca phê. Bu nuyh bon lan dăn ăp phung kan mbơh ntĭm kông nghệ bư kro, nkra ca phê uĕh, gĕh r'noh âk n'hanh joi ntŭk tăch r'văt...

Đức Hùng

344
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.