Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh tay 9 xă kơp di bon lan mhe

20/04/2022 16:50 G4T+7

Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor Dak Nong Hồ Văn Mười mhe kí Nau trŭnh kan kơp 9 xă kơp di bon lan mhe năm 2021.

Tâm nĕ, gĕh 6 xă dơi tơm kơp dơi pah kan dŭt tĕng ăp ntil nau kan tâm năm 2016 - 2020 gĕh: Dak Sin, Hưng Bình (Dak R’lâp); Dak Hòa (Dak N'Soong); Dak N’Drot (Dak Mil); Dak N'Drŭng (Čů Jŭt) n'hanh xă Dak D’rô (Krông Nô). 3 xă kơp di tĕng ăp ntil nau kan tâm năm 2010 - 2015, dơi kơp di tĕng ăp ntil nau kan abaơ 2016 - 2020 gĕh: Đức Minh (Dak Mil); Nhân Đạo, Đạo Nghĩa (Dak R’lâp).

Tât khay 4/2022, Dak Nong gĕh 35 xă dơi kơp di bon lan mhe

Ăp xă aơ dơi Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor ân Săm bŭt kơp xă kơp di bon lan mhe năm 2021 n'hanh ân 500 r'keh prăk du xă gơi ndâk nkra ăp ndơ dŏng tâm xă.

Dak Sin (Dak R'lâp) jêng du xă tâm 9 xă dơi n'gor ân 500 r'keh prăk nkra ndơ dŏng tâm xă

Mẫn Doanh

1,231
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.