Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nchŭn n'hâm suan ndâk nkra n'hanh n'hao Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong

30/12/2021 10:19 G12T+7

Lơ 22/12, N'gor ủy trŭnh Nau n'hêl mrô 14-NQ/TU ta nau kan ndâk nkra n'hanh n'hao Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong tâm năm 2021- 2025, nau uănh pah kan tât năm 2030. Nau kan aơ gơi mât mray n'hanh hao dŏng lĕ r'ngôch ăp ntil ndơ khlay di sản tâm Kông viên neh ntu tĕng di ăp ntil nau kan, nau đă kan, nau ntĭm kan n'hanh nau nkah mbơh n'gâng kan UNESCO, bơh Mạng lưới Kông viên neh ntu lam ăp bri dak n'hanh ăp ntil nau n'hêl bơh Trung ương, bơh n'gor gơi n'hao nâp phêt nau wăng sa - bon lan tâm n'gor n'hanh tâm di nau nau đă kan ta ăp tâ uănh kơp bơh kơi.

Tâm năm 2021 - 2025, ndâk tay n'hanh ndâk nkra ntŭk hăn pâl ta ăp mbung yôk ŭnh jêng du ntil nau pah kan kh'lay

N'gor ủy đă pah kan ăp ntil nau kan kh'lay aơ: N'hao nau kan ntĭm, mbơh, ntĭm sơm n'hao nau mĭn gĭt bu nuyh bon lan gơi mât mray n'hanh hao dŏng lĕ r'ngôch ăp ntil ndơ khlay di sản tâm r'nglăp đah nau wăng sa - bon lan tâm n'gor n'hanh ăp ntil nau kan, ntil kan kơl ân pah kan lor bơh Mạng lưới Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO; N'hao nau kan mât mray n'hanh hao dŏng ăp ntil nau kan di sản ta mpeh Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong; N'hao nau hao wăng sa - bon lan tâm n'gor tă bơh ăp ntil nau pah kan bơh Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong; Ndâk njêng nau kan mât, joi bu nsu hao nau kan Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong; Ntĭm nti n'hao nau blau bu nuyh kan n'hanh mât đăp mpăn bri dak, đăp mpăn nau rêh tâm bon lan ta mpeh Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong.

Bảo Ngọc

319
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.