Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tập trung xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

30/12/2021 10:19 G12T+7

Ngày 22/12, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về về xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu chung là bảo tồn và phát huy tổng thể các giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất theo đúng các tiêu chí, yêu cầu, hướng dẫn và khuyến cáo của tổ chức UNESCO, của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu cũng như các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương và đáp ứng yêu cầu trong các lần tái thẩm định tiếp theo.

Giai đoạn 2021 - 2025, khôi phục và xây dựng cảnh quan tại các miệng núi lửa là nhiệm vụ quan trọng

Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản gắn vói phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các vấn đề, lĩnh vực ưu tiên của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; Tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Thúc đầy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương thông qua các hoạt động của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Xây dựng cơ chế chính sách quản lý, thu hút đầu tư phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Bảo Ngọc

311
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.