Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr kra hâux lưv cxiv tsang văn hoar tsêr cơưv

09/06/2022 16:50 G6T+7

Nuz 1/6, Thủ tướng Chính phủ ban hanhx Chiv thix xur 08/CT-TTg lus hâux lưv cxiz chênhr kra cxiv tsang văn hoar tsêr cơưv.

Thủ tướng Chính phủ cuôs Bôx Zor zux & Đox tos txuôl nzir tox tsongs uô muôx kangz hâu chor tsangz cxênhx, đêx anr tưz lo Thủ tướng Chính phủ sâu bê công nhênhx lus cxiv tsang văn hoar tsêr cơưv, cxiz chênhr zor zux saz xangr cach mangx, saz jông, uô nênhx, cir năng uô nênhx, yơưz sơưr xangr côngr hiênr, cxangz nde đăngs jul tsêr cơưv trâu shuv xinhz, sinh viên haz cxiv tsang tsôngv langx cơưv shuv: Cui đinhs xur 1299/QĐ-TTg nuz 3/10/2018, Cuêt tinhvv xur 1895/QĐ-TTg nuz 11/11/2021, Cuêt tinhv xur 1660/QĐ-TTg nuz 2/10/2021, Cuêt tinhv xur 1373/QĐ-TTg nuz 30/7/2021 haz Cuêt tinhv xur 311/QĐ-TTg nuz 5/3/2022.

Six hơưv cơưv ntơưv Tsêr cơưv PT DTNT THCS-THPT Đăk Song

Chiv thix tsinhv tsinhr tinhv cuôs chor bôx, nganhx, UBND cxuô cxênhx haz tangs nro tsôngv langx pêx xinhv khuênr khich tinh thânx tưx nhênhv, tưx cơưv; yơưz sơưr tinh thânx siz lưr cơưv shuv, yangz shuv; Kruôz kra cxuô trôngx qơư sir zôngv muôx kangz hâu chor thiêt tsêr văn hoar ntơưv cơ sơv; Phangx tangr box lưx tsêr cơưv; Cxiv tsang văn hoar tsêr cơưv zos hoax đôngx tsi tsês, đrăngx đrênhk; Kra uô muôx kangz hâu Jas kruôz hu “Pú zơưv, nav txir uô ar tsov, tuz nhuôs mlôngl lus, gruôl, nênx nêp”…

Quốc Sỹ

273
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.