Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao ndâk nau kan ndâk njêng nau way ta wâl nti săm bŭt

09/06/2022 16:50 G6T+7

Lơ 1/6, Thủ tướng Chính phủ lĕ trŭnh Nau ntĭm kan mrô số 08/CT-TTg n'hao ndâk nau kan ndâk njêng nau way ta wâl nti săm bŭt.

Thủ tướng đă Bộ Ntĭm sơm n'hanh Ntĭm nau kan pah kan tay ân uĕh nau kan, ndơ kan dơi Thủ tướng Chính phủ trŭnh ân kan gơi ndâk njêng nau way ta wâl nti săm bŭt, n'hao nau kan ntĭm nuih n'hâm tĕng nau kan kách mạng, gĕh nuih n'hâm, gĕh nau rêh uĕh, gĭt tâm nau rêh, kuăl jă nau kơl, n'hao nau dăng n'hâm suan săk jăn ta wâl nti săm bŭt ân kon se, sinh viên n'hanh ndâk njêng bon lan nti săm bŭt: Nau trŭnh kan mrô 1299/QÐ-TTg lơ 3/10/2018, Nau trŭnh kan mrô 1895/QÐ-TTg lơ  11/11/2021, Nau trŭnh kan mrô 1660/QÐ-TTg lơ 2/10/2021, Nau trŭnh kan mrô 1373/QÐ-TTg lơ 30/7/2021 n'hanh Nau trŭnh kan mrô 311/QÐ-TTg lơ 5/3/2022.

Mông nti săm bŭt ta Wâl săm bŭt gưl II n'hanh gưl III bu nong nti n'qual Dak N'Soong

Nau ntĭm lĕ đă ăp bộ, n'gâng kan, Ủy ban Bon lan ăp n'gor n'hanh lam bon lan n'hưch nuih n'hâm gơih nti săm bŭt êng, gơih rŏ săm bŭt êng; N'hao nuih n'hâm tâm rlong nti săm bŭt, nti ren; Ntĭm ăp n'gor dŏng uĕh nau kan thiết chế văn hóa cơ sở' N'gang nau tâm dông ta wâl nti săm bŭt; Ndâk njêng nao nao nau way ta wâl nti săm bŭt; Ndâk kan uĕh Nau kan kuăl jă "U che, me mbő gĕh nau pah kan uĕh, kon sau gĕh nau way, iăt nau, tĕng nau bu ntĭm"...

Quốc Sỹ

271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.