Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Czangz nzir lus Việt trâu nhuôs mâmx non, shuv xinhz cơưv cxênhx I thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

02/06/2022 10:46 G6T+7

Nuz 27/5, UBND xênhr ban hanhx Cêr hoaix uô trơưs Đêx anr “Cxiz chênhr lus Việt trâu nhuôs mâmx non, shuv xinhz cơưv cxênhx I thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs ntu 2016-2020, til môngl txus 2025” sâuv cơ sơv lus nav shang ntơưv nhuôs sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông, ntu 2.

Mux tiêu tangs nro tsov cưv uô trơưs muôx tsât lươngs, muôx kangz hâu Đêx anr trơưs huv mux tiêu, đăngs nuv chuôz kra; phuôv tsangr năng lưx lus has trâu nhuôs zâu mâmx non, shuv xinhz cơưv cxênhx I minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv cơ sơv lus nav shang ntơưv nhuôs; pangz mangx uô jông tsât lươngs zor zux, cxangz nzir khav năng sănr sangx trâu nhuôs mâmx non minhx cxưx nênhs tsơưs; pangz mangx tuôr tsês lus has, bê ntơưr haz văn hoar ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs.

Shuv xinhz mâmx non, shuv xinhz cơưv cxênhx I minhx cxưx nênhs tsơưs hênhx Ðăk Mil lo kra nzir lus Việt

UBND xênhr cuôs uô trơưs iz cxa đăngs nuv, tsưr ziv tsinhv xưs li: Cxiz chênhr hâux lưv truênx thông; Cơưv cxangz taix liêus, trang thiêt bix kra ntơưr, chuôz zênhx cơưv, uô si, cxiv tsang môi trươngx lus Việt; Cxangz nzir năng lưx pangz cưs kra, canr bôx cangr zor zux ntơưv chor cơ sơv zor zux mâmx non haz cơưv cxênhx I muôx nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs, kra cxangz pangz côngx tac viên pangz kra lus trâu nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs; Cxiv tsang haz uô trơưs iz cxa chinhr sach đax thux trâu chor côngv pangz kra lus Việt trâu nhuôs zâu thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs; Cxangz nzir nôngz nhôngl kra lus Việt trâu nhuôs zâu mâmx non haz shuv xinhz cơưv cxênhx I; cxangz nzir hâux lưv tsôngv langx hoar.

Bảo Ngọc

280
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.