Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao tay nau kan n'jrăng, n'gang nau bŭk dak kon se

12/05/2022 15:44 G5T+7

Ta Công điện mrô 398/CÐ/TTg, lơ 2/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lĕ đă ăp bộ, ăp n'gâng kan tâm ban bộ, n'gâng kan tâm Chính phủ Ủy ban bon lan ăp n'qual, bon têh trực thuộc Trung ương ntĭm gai, ndâk nau kan, du nuih pah kan, pah kan ân uĕh, ndâk nau kan n'jrăng, n'gang nau bŭk dak kon se.

Ntĭm kon se nti re jêng du ntil nau kan kh'lay gơi n'jrăng nau kan bŭk dak

Ăp bộ, n'gâng kan, ăp n'qual pah kan tay ân di Nau kan n'jrăng, n'gang nau tât mô uĕh, nau sôt săk jăn ma kon se tâm năm 2021 - 2030; n'hao mĭn nau kan mât uĕh nau rêh n'hanh nau dơi pah kan phung kon se, tâm nĕ uănh kh'lay nau kan n'jrăng, n'gang nau bŭk dak kon se.

Ủy ban bon lan n'gor ntĭm gai ăpm'bŭch kan, ntŭk kan, phung kan mât uănh nê nê kon se ta nar rlu mô gĕh nti săm bŭt, tâm nĕ gĕh yăn rlu nti, ăp nar gĕh phŭt, dak lip, gơi mât đăp mpăn nau rêh mô ân kon se bŭk dak; ndâk nau kan đă ăp r'năk sa buăn ndâk njêng r'năk sa gĕh nau rêh đăp mpăn, kon se gĕh nau rêh đăp mpăn; n'hao nau kan nkra ntŭk pâl tâm wâl săm bŭt; n'hao nau kan mbơh ntĭm nau kan, nau gĭt n'jrăng, n'gang bŭk dak ma me mbő, kon se jê, kon se nti săm bŭt n'hanh bu nuyh bon lan...

Bảo Ngọc

471
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.