Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tamx su tsov cưv kra ntơưr trưx tiêp ntơưv tsêr cơưv

08/09/2021 11:04 G9T+7

Nuz keix 6/9, Sơv Zor zux – Đox tos tưz ban hanhx văn banv xur 1345 lus hâux lưv tamx su tsov cưv kra ntơưr trưx tiêp ntơưv tsêr cơưv.

Tamx su tsov cưv kra ntơưr trưx tiêp ntơưv tsêr cơưv

Mênhx pêv, căn cưr tinhx hinhx muôx ntâu cangz moz Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr, chia bov đamv an toanx trâu chor canr bôx, cưs kra ntơưr, nhân viên haz shuv xinhz tưz xưs li tsơưs cil moz hurt sêr cơưv, Sơv Zor zux-Đox tos cuôs chor cơ sơv kra ntơưr uô trơưs jông chor tsưr ziv phangx, tangr moz. 

Tangs nro chor cơ sơv kra ntơưr: tiêuv hocx, THCS, THPT, zor zux tsi tsês haz đuô li cơ sơv zor zux sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr tamx su kra ntơưr trưx tiêp ntơưv tsêr cơưv chia shuv xinhz su txix nuz 7/9 môngl txus thâuv muôx thong bor yaz.

Chor shuv xinhz nôix trur Tsêr phôv thông DTNT THCS haz THPT cxuô hênhx haz Tsêr THPT DTNT N'Trang Lơng chia shuv xinhz nhoz ntơưv tsêr cơưv haz tsuv cangr đrăngx đrênhk qơư nhoz nôix trur ntơưv shuv xinhz. 

Bảo Ngọc

490
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.