Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rlu ndâk nau ntĭm nti kon se ta wâl săm bŭt

08/09/2021 11:04 G9T+7

Mhau lơ 6/9, N'gâng kan Ntĭm sơm - Ntĭm nau kan lĕ trŭnh ndơp săm bŭt mrô 1.345 gơi mbơh nau kan rlu nau ntĭm nti kon se ta wâl săm bŭt.

Rlu ndâk nau ntĭm nti kon se ta wâl săm bŭt

Tĕng nau kan aơ, yor gĕh âk nau jêr nau ji tưp Covid-19 tâm lam n'gor, gơi uĕh lăng n'hâm suan phung kan bộ, nai ntĭm, bu nuyh kan n'hanh kon se nti săm bŭt trŭnh nau ji tưp nau ji ta wâl săm bŭt,  N'gâng kan Ntĭm sơm - Ntĭm nau kan lĕ đă ăp wâl ntĭm nti săm bŭt pah kan ân di ăp ntil nau ntĭm n'jrăng, n'gang nau ji.

Lĕ r'ngôch wâl ntĭm nti săm bŭt: wâl săm bŭt gưl I, wâl săm bŭt gưl II, wâl săm bŭt gưl III n'hanh ăp wâl săm bŭt bă bă tâm lam n'gor rlu nau ntĭm nti kon se ta wâl săm bŭt  ntơm lơ 7/9 tât ta nar gĕh nau mbơh kan mhe.

Ðah wâl săm bŭt gưl II n'hanh gưl II bu nong gŭ nti n'hanh ăp wâl săm bŭt gưl III ăp n'qual n'hanh Wâl săm bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N'Trang Lơng ân kon se gŭ rêh n'hanh nti ta wâl săm bŭt n'hanh mât uănh nê nê nau ntĭm nti ta wâl săm bŭt.

Bảo Ngọc

492
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.