Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nzur krêz uô Jưs anr cao tôc Gia Nghĩa-Chơn Thành

09/06/2022 16:51 G6T+7

Văn phongx Chính phủ kror nhis muôx Thông bor xur 166/TB-VPCP nuz 6/6/2022 xâuk lus ntơưv Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ntơưv chuôv uô hâux lưv lus Jưs anr cêr cao tôc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Thủ tướng Chính phủ cuôs Bôx Giao thông vận tải huv six zaiv cêr ndâux lus haz kra chor tsêr đâux tư zov chênhr, bov đamv cxiz chênhr ntâuz ntơưr chia Jưs anr cao tôc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) lo krêz uô hur nôngz nhôngl nzur hlo, uô tar hur shông 2025.

Jưs anr cao tôc Gia Nghĩa (Đăk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) uô tar hur shông 2025

Ntu cêr cao tôc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) thuôx cui hoaix ntu cao tôc Kâuv têz-Kangz têz făngz nuz pôngz; thâuv muôz lus sir zôngv zuôr muôx cơ hôix pangz txuôl nzir cêr môngl lus thangx tsangv Têi Nguên, Đông Nam Bôx haz đrôngl Hồ Chí Minh, uô qơư muôx jul chia Đăk Nông haz Bình Phước phuôv tsangr sei haz truôx đrênhk.

Uô ntêx ntơư, Bôx Giao thông - Vận tải tưz ban hanhx Văn banv xur 5060/BGTVT-ĐTCT thôngx zênhv zos Tơx đoanx Vingroup và Ngân hangx Thương maix CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chox kra sâu bor cor nhangx xangv muôx kangz hâu jưs anr đâux tư cxiv tsang cêr cao Kâuv têz – Kangz têz făngz nuz pôngz ntu Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) trơưs phương thưc đôir tac công tư (PPP).

Quốc Sỹ

246
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.