Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pah kan mât nê nê mpeh chăng, pơk nơih nau kan mpeh ndrêh, n'hao nau kan wăng sa - nau rêh bon lan

25/11/2021 10:13 G11T+7

Tĕng mbơh nau kan bơh N'gâng kan Ntĭm gai n'jrăng n'gang nau ji tưp ta bu nuyh n'gor Dak Nong, kơp tât 18 mông lơ 22/11, lam n'gor gĭt saơ 1.872 bu nuyh tưp Covid-19, tâm nĕ gĕh 1.079 bu nuyh dơi bu săm bah nau ji; 8 bu nuyh khĭt; lam n'gor dôl cấp độ 2 (gĕh nau ji tưp trung bình, mau r'mĭt).

Mbơh ntĭm nau kan ta nar rbŭn ndrel N'gâng kan Ntĭm gai n'jrăng n'gang nau ji tưp ta bu nuyh n'gor lơ 22/11, Bí thư N'gor ủy Ngô Thanh Danh n'kah n'kôch, tât abaơ, Dak Nong lĕ rêh tâm di ndrel ma nau ji, ngăch gĕh nau pah kan, ksiêm ân uĕh nau ji Covid-19. Ðah nau nsrôih ntĭm ndjôt bôk leo pah kan, ntĭm gai nau kan n'jrăng, n'gang nau ji, nau tưp ta bon têh Gia Nghĩa abaơ lĕ dơi bu ksiêm mât.

Kơp tât 18 mông lơ 21/11, Dak Nong lĕ ntâp nglai tâl 1 ân ma bu nuyh ntơm 18 năm gĕh 100%, nglai tâl 2 gĕh 47,3%

Bí thư N'gor ủy đă, ăp n'qual ndrel bon têh n'hanh ăp n'gâng kan pah kan tay tĕng nau kan mât nê nê mpeh chăng, pơk nơih nau kan mpeh ndrêh, n'hao nau wăng sa-nau rêh bon lan; ăp mpeh cam, mpeh r'mĭt gĕh nau n'jrăng, mô dơi lah mĭn mô klach đah nau ji.

Ăp n'qual n'hanh bon têh nchŭn nau kan tâm bon lan, tâm nĕ gĕh nau kan ndjôt bôk, nau ntĭm gai, ngăch kơl bu nuyh kan, drăp ndơ dŏng y tế, tĕng nau pah kan n'jrăng jêng nau kan kh'lay ngăn ngên, gĕh nau mĭn n'hanh gĕh nau pah kan ân uĕh. Lah saơ gĕh F0 ngăch n'king n'hanh mbơh ntĭm nau kan 5K + văc xin. Lah gĕh văc xin dŏng ntâp ân ngăch, rơm uĕh nau kan ntâp văc xin ân ma phung kon se. Lam n'gor ngăch pah kan kơl ăp bu nuyh roh nau kan yor nau ji tưp Covid-19 bư.

N'gâng kan Ntĭm sơm n'hanh n'gâng kan Y tế pah kan ndrel mât, ksiêm ăp mpeh ndrêh lah pah kan krih dak si bư khĭt ka man, n'jrăng nau ji, gơi kon se đăp mpăn tâm nau nti săm bŭt.

Đồ họa: Việt Dũng

Bí thư N'gor ủy Ntĭm đă, lam n'gor pah kan tay ntĭm n'hanh pah kan ân di, pah kan lĕ n'hâm suan, pah kan ngăch, ân uĕh tĕng nau trŭnh ntĭm kan bơh Trung ương, N'gor ủy, Ủy ban Bon lan n'gor; mô dơi lah mô klach, mô n'jrăng, mô dơi r'vê, mô dơi njrât; lĕ n'hâm suan pah kan tĕng nau ntĭm n'jrăng nsing ta 3 ntil nau kan lah giãn cách bon lan, cách ly iê ngăn ngên n'hanh pah kan nâp phêt.

Bảo Ngọc

3,190
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.