Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sănr sangx chia txaik phuôv tsangr thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx

22/09/2022 17:58 G9T+7

Chính phủ kror nhis ban hanhx Nghis đinhs 28/NĐ-CP lus chinhr sach njênhk zôngv ưu đair phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz, ntu 2021-2030. Nhis nuôr, Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Tsôngv langx (NHCSXH) xênhr tangz tov tox tsongs cxiz chênhr chia jaiv ngân pênhr hur nôngz nhôngl nzur hlo.

Chi nhanhr tưz cênhz đrul trâu Ban Minhx cxưx xênhr thangv kra UBND xênhr tơư kra cxuô trôngx qơư seiz njuôl tiz nênhs trơưs cui đinhs. Chi nhanhr tưz tâu  Trung ương phênhz cxangz muôx li 70 tiv nhiax chia uô tsangz cxênhx nuôr. Nhangx xangv hur hli 9/2022, pênhr tsangz cxênhx nuôr zuôr tâu jaiv ngân ntơưv iz cxa trôngx qơư, chia đap ưngr chor pênhr pangz pêx xinhv txu pluôl, phuôv tsangr cinh têr.

Ntâu chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv xar Quảng Trực (Tuy Đưc) tâu txaik pênhr ưu đair chia phuôv tsangr cinh têr

Trơưs Nghis đinhs xur 28, chuôz zis pluôl minhx cxưx nênhs tsơưs, chuôz zis pluôl minhx cxưx Choz Tsiz nhoz huv chei ntơưv xar txov nhev tiv zix, jos txov nhev tiv zix thuôx thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz txaik ntâu hlo 50 chơưx nhiax (trâu pangz angr nhoz), 40 chơưx nhiax (trâu pangz tsêr nhoz).

Pangz trâu angr uô nox, hlôngr pâur nghêx tâu txaik 77,5 chơưx nhiax/tsêr. Nôngz nhôngl chia txaik zos NHCSXH haz kruô txaik pênhr siz thangv. Hur 5 shông uô ntêx, kruô txaik tsi tâu thêv nhiax pênhr, lair tso txaik bâuv 3%/shông.

Bảo Ngọc

751
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.