Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sănr sangx trâu jas thi cơưv tar THPT 2022

07/07/2022 14:27 G7T+7

Jas thi cơưv tar THPT shông 2022 tsov cưv trâu nuz 7 haz 8/7. Tangs nro xênhr Đăk Nông muôx 6.881 shuv xinhz đăng cir côngv thi; hur ntơư muôx 1.587 shuv xinhz zos minhx cxưx nênhs tsơưs, jiêng minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư muôx 399 shuv xinhz.

Iz făngz chor phongx thi tsinhv, Kror qơư thi Tsêr cơưv THPT Chu Văn An (Gia Nghĩa) tsinhv bangx phongx thi jưs phongx

Xênhr Đăk Nông tưz trâu saz bangx chor điêux ciêns zov chênhr chia jas thi uô tâu an toanx, tiz jông, trơưs huv cui chêr thi. 19/19 kror qơư thi tưz bov đamv sănr sangx cxuô điêux ciêns trâu jas thi.

Chor canr bôx seiz thi tưz lo sair tiz jông, đap ưngr chor nhu câux xưs li: muôx tsưr ziv, tinh thânx tsach nhiêms saz…; tưz lo yangz shuv cui chêr, nghiex vus tsov cưv thi zos Sơv GD-ĐT kra. Tangs nro xênhr muôx 700 canr bôx seiz thi zos cưs kra ntơưr chor tsêr cơưv THPT hur xênhr. Canr bôx seiz thi tsi lo seiz thi ntơưv kror qơư thi muôx shuv xinhz lơp 12 ntơưv zus tsêr kra ntơưr côngv thi.

Quốc Sỹ

1,112
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.