Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ jêh rơm nau kan gơi tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III 2022

07/07/2022 14:27 G7T+7

Tâ tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III năm 2022 dơi ndâk kan ta lơ 7 n'hanh 8/7. Lam n'gor Dak Nong gĕh 6.881 bu nuyh dăn tâm rlong; tâm nĕ gĕh 1.587 bu nuyh dăn tâm rlong lah bu nong iê bu nuyh, kơp êng bu nong tơm gĕh 399 bu nuyh tâm rlong.

Bơh đah ăp jrô tâm rlong tơm, Ntŭk tâm rlong Wâl sam bŭt gưl III Chu Văn An (Gia Nghĩa) hôm rơm jrô tâm rlong dự phòng

N'gor Dak Nong lĕ nsrôih tơm nŭm ăp ntil ndơ gơi tâ tâm rlong dơi gĕh nau đăp mpăn, dơi pah kan uĕh, di quy chế tâm rlong. 19/19 ntŭk tâm rlong lĕ dơi bu rơm nŭm n'hanh đăp mpăn nau tâm rlong.

Phung kan bộ uănh tâm rlong dơi bu săch nê nê, dơi gĕh nau uĕh aơ: gĕh nau bên, lĕ nuih n'hâm tâm nau pah kan...; dơi bu ntĭm tay quy chế, nghiệp vụ ndâk nau kan tâm rlong yor M'bŭch kan Ntĭm sơm n'hanh ntĭm nau kan ntĭm. Lam n'gor gĕh 700 kan bộ uănh tâm rlong lah nai ntĭm ta ăp wâl săm bŭt gưl III tâm n'gor. Kan bộ uănh tâm rlong mô dơi uănh ta ntŭk bu tâm rlong gĕh kon se nti jrô 12 năm nti 2021 - 2022 bơh wâl săm bŭt kon se khăn păng nơm tâm rlong.

Quốc Sỹ

1,106
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.