Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kâp rơm jêh ân Rbŭn nchră nau kan Quốc tế bơh Trôm lŭ yôk ŭnh ta Dak Nong

17/11/2022 10:14 G11T+7

Abaơ, nau kan rơm ân Rbŭn nchră nau kan Quốc tế bơh Trôm lŭ yôk ŭnh, tâ 20, ta Dak Nong (ISV20) dơi n'gor Dak Nong lĕ n'hâm suan ndâk nau kan n'hanh dơi pah kan dŭt.

N'gor lĕ ndâk njêng lĕ r'ngôch ăp ntil nau kan n'hanh ndơ kan ndâk nau kan ISV20; ntil nau pah kan bơh Mạng lưới kông viên neh ntu ta nar rbŭn nchră nau kan; trŭnh nau nchră kan ndâk ăp ntŭk mpơl dăp ndơ OCOP; rbŭn nchră tâm r'nglăp ndơ tăch r'văt n'gor Dak Nong năm 2022. N'gâng kan dơn gĕh 26 nau mbơh kan khoa học mbơh hưn nau kan ta nar rbŭn gơi n'kôch ân bu gĭt phung UNESCO gĭt nau kan. Kịch bản nau rbŭn, nau k'dŏ mprơ wơt nau m'ak, nau pâl rlưn ta nau kan dơi bu trĕng trŭnh kan. Ăp ntil nau kan lễ tân, kơl ndơ dŏng, ăp ntil nau rbŭn n'hanh nchih kí săm bŭt buăn nau kan đah N'gâng kan mât Công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong n'hanh N'gâng kan mât Công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Hàn Quốc dơi bu rơm. Phung kan sâm kơl n'hâm suan pah kan, bu nuyh ntĭm nau kan mbơh hưn ăp ntŭk di sản, pah kan ma nau rbŭn dơi kuăl jă, ntĭm nau kan, mra dơn ăp ntil nau kan bu jao...

N'gâng ndâk nau kan rbŭn nchră nau kan ISV20 bơh ăp ntil nau kan dŭt

Tổ rblang - kộng tác viên ISV20 blau nau Anh dơi bu ntĭm, mbơh hưn ăp ntil nau kan Công viên neh ntu

Pa nô, băng rôn mbơh nau kan ISV20 ta n'qual Krông Nô

Bu nuyh mprơ, bu nuyh k'dŏ bơh Phung mprơ k'dŏ nhạc bu nong n'gor lĕ nuih n'hâm nti dơi k'dŏ mprơ ma nau kan ISV20

Ăp wâl tăch drăp, wâl ân bu tât rlu rơm tăch, ndâk njêng nau kan, nau nchră kan wơt, njŭn bu năch

 Mẫn Doanh

408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.