Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơưv njêx muôl Trung tâm Hanhx chinhr công xênhr Đăk Nông

23/09/2016 10:15 G9T+7

Hnuz 19/9, Văn phongx WBPX xênhr tsov cưv Lêr tơưv njêx muôl Trung tâm Hanhx chinhr công xênhr Đăk Nông haz bôx phâns txaik, xưv lir xur mông phanv anhr xair lus ntơưv tsov cưv, car nhênhs.

Chuv sơưv Trung tâm nhoz ntơưv Trung tâm Hôix nghis xênhr, cêr Điêuv Ong, thix xar Gia Nghiar, xênhr Đăk Nông

Trung tâm Hanhx chinhr muôx tsưc năng uô hâur pâuk txai haz thiv cêt cuav xưv lir thuv tux hanhx chinhr thuôx thâmv cuênx cxênhx xênhr truô tsov cưv haz car nhênhs trơưs cui đinhs. Iz fangz, Trung tâm muôx nhiêms vus lu ntơưr công khai txâus chor cui đinhs, thuv tux hanhx chinhr haz nôngz nhôngs zaiv cêr cxuô zangv thuv tux; cui trinhx txaik nhênhx, xưv lir hôx sơ, tsach nhiêms ntơưv chor bôx phâns tsov cưv, car nhênhs cis txus…

Đức Diệu

1,306
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.