Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mĭn kơl n'hao đảng viên bon lan bu nong iê bu nuyh (nau n'kôch dŭt): N'hao lĕ r'ngôch nau rêh mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh

11/11/2021 10:04 G11T+7

Ðảng, Bri dak lĕ nau kơl n'hao lĕ r'ngôch nau rêh mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, lơ 30/10/2019, Bộ Chính trị lĕ trŭnh dăp Nau kan mrô 65-KL/TW ta nau kan pah kan tay Nau n'hêl mrô 24-NQ/TW lơ 12/3/2003 bơh N'gâng kan Chăm gai Trung ương Ðảng gưl IX ta nau kan bu nong tâm nau rêh mhe abaơ; tâm nĕ nau kh'lay ngăn ngên lah Nau kan bri dak n'hao nau wăng sa - n'hao nau rêh mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk năm 2021 - 2030.

Bư tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor tâ XII, năm pah kan 2020 - 2025, tâm ăp năm lĕ lăn, Dak Nong lĕ ndâk njêng Nau pah kan gơi n'hao nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh nuih n'hâm ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh. Tâm nĕ, uănh kh'lay nau kan sŏk dŏng ndơ gĕh, ndơ uĕh ơm tâm n'gor, plăch r'gâl nau mĭn kan, dăn prăk nsu nau kan ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh nau kan uĕh, tâm di. Nau kan bơh hệ thống chính trị ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh; nau blau kan, nau dơi kan, nau gĕh kan mât Bri dak tâm nau kan bu nong rlau nar rlau dơi pah kan hao. Nau kh'lay bu ranh bon, bu nuyh gĕh k'hưm tâm bon lan bu nong iê bu nuyh dơi n'hao pah kan uĕh. Nau kan tâm pă ntŭk kan, ntĭm nti, dŏng kan bộ, n'hao đảng viên bon lan bu nong iê bu nuyh dơi ăp n'gâng kan, m'bŭch kan bri dak mât kơl. Ntơm năm 2020 - 2025, nsrôih pah kan gĕh n'sĭt du huê bu nuyh kan du năm bu nong iê bu nuyh hao iê ngăn ngên tâm 1,5 tâ đah năm 2020; r'noh r'năk o-ach trŭnh rlau 3% du năm; joi pă neh gŭ, neh bư mir jan ba gĕh 90%; rlau 95% bon lan bu nong iê bu nuyh dơi dŏng dak kloh...

Ðảng viên bu nong iê bu nuyh n'hao uĕh nau pah kan, nsrôih n'hao nau bư mir jan ba ta r'năk sa gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt pah kan

Âk wâl săm bŭt mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh dơi bri dak nkra, r'văt ndu ndơ dŏng ntĭm nti gơi n'hao nau ntĭm nti săm bŭt

Nau bư brah, nau rbŭn kơt kăl e bon lan bu nong iê bu nuyh dơi ăp n'gâng kan, m'bŭch kan sâm kơl mât mray

Âk ntŭk rêh mhe ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh dơi n'gor nsu, sâm kơl tay ăp ntil nô nau

Tât năm 2025, Dak Nong nsrôih pah kan gĕh n'sĭt du huê bu nuyh kan du năm bu nong iê bu nuyh hao iê ngăn ngên tâm 1,5 tâ đah năm 2020

Y Sơn

6,955
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.