Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (kỳ cuối): Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số

11/11/2021 10:04 G11T+7

Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), ngày 30/10/2019, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; trong đó trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Ðắk Nông đã xây dựng Chương trình hành động về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Trong đó, chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, đổi mới sáng tạo, thu hút các nguồn lực đầu tư vào vùng DTTS có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở vùng đồng bào DTTS; năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc ngày càng được nâng giao. Vai trò tích cực của già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS được chú trọng phát huy. Công tác tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, phát triển đảng viên là người đồng bào DTTS được các ngành, chính quyền quan tâm. Từ năm 2020 đến năm 2025, phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người DTTS tăng tối thiểu 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên/năm; giải quyết 90% nhu cầu tối thiểu đất ở, đất sản xuất; trên 95% đồng bào được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Ðảng viên DTTS phát huy vai trò, nỗ lực phát triển kinh gia đình để người dân noi theo

Nhiều trường học vùng đồng bào DTTS không ngừng được đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học

Nghi lễ, lễ hội truyền thống đồng bào DTTS được các cấp, ngành quan tâm bảo tồn

Nhiều khu tái định cư mới trong vùng đồng bào DTTS tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ về nhiều mặt

Ðến năm 2025, Ðắk Nông phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người DTTS tăng tối thiểu 1,5 lần so với năm 2020

Y Sơn

6,958
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.