Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mĭn kơl n'hao đảng viên bon lan bu nong iẅ bu nuyh (nau n'kôch tâl 3): Nchŭn n'hâm suan pah kan n'hao uĕh nau rbŭn n'hanh ntĭm gai chi bộ

04/11/2021 15:33 G11T+7

Bư tĕng Nau ntĭm mrô 10-CT bơh N'gâng kan Bí thư Trung ương Ðảng khóa X ta nau kan n'hao uĕh nau rbŭn chi bộ, Ðảng bộ n'gor Dak Nong lĕ n'hao nau kan ntĭm gai, ndjôt bôk ntĭm gai, gĕh nau pah kan di, rlau nar rlau n'hao uĕh nau rbŭn chi bộ ta thôn, bon, buôn tâm bon lan.

Ta tă tâ rbŭn, ăp bí thư chi bộ ngăch rơm ăp ntil nau nchră kan gơi ndâk kan ma chi bộ. Ðảng viên tât rbŭn chi bộ ăp khay. Bu nuyh ndjôt bôk rbŭn nchră ăp ntil nau pah kan kh'lay, gĕh nau uĕh n'hanh n'hao uĕh nau kan bu nuyh bon lan bư tơm leo kan, dăn nau mbơh kan bơh ăp đảng viên. Gĕh âk đảng viên dơi bu jao nau kan, ăp mpôl kan lĕ n'hao uĕh nau kan, dơn nau kan lĕ nuih n'hâm ta nau mbơh ntĭm bu nuyh bon lan bư tĕng trong leo kan, nau ndâk kan bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật Bri; nsrôih ntĭm bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, lâm nau ji ngot, trunh nau rêh o-ach... Yor nĕ n'hao uĕh nau kan cấp ủy Ðảng tâm nau kan n'hao uĕh ndâk njêng Ðảng, bư chi bộ Ðảng jêng du n'gâng kan kh'lay ndjôt bôk ntĭm gai bu nuyh bon lan n'hanh bư nâp phêt nau kan chính trị, bư tĕng pah kan dŭt uĕh ăp ntil nau wăng sa - n'hao nau rêh bon lan, mât uănh đăp mpăn bri dak-đăp mpăn nau rêh tâm bon lan...

Chi bộ bon Sa Ú, xă Quảng Khê (Dak Glong) way ndâk nau rbŭn ăp khay tĕng nau n'hêl, đăp mpăn uĕh nau rbŭn

Ðảng viên Y Nuăn Niê  Kdăm, xă Dak Wil (Čư Jŭt) nsrôih mbơh ntĭm bon lan bu nong iẅ bu nuyh tĕng kan uĕh trong leo kan, nau ndjôt bôk kan bơh Ðảng, nau kơl pháp luật Bri dak tâm bon lan

Ðảng viên Ðiểu Kêu, Chi bộ bon Bu Ndrung, xă Dak N'Drung (Dak N'Soong) mât, ntĭm r'năk o-ach mât chăm tơm tiêu

Âk đảng viên druh ndăm bu nong iẅ bu nuyh lĕ nuih n'hâm pah kan dŭt nau kan chi bộ jao

Âk chi bộ thôn, bon, buôn bu nong iẅ bu nuyh dơi cấp ủy ân săm bŭt r'nê jêng chi bộ gĕh nau kloh uĕh ngăn ngên

Y Sơn

6,553
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.