Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (kỳ 3): Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt và lãnh đạo của chi bộ

04/11/2021 15:33 G11T+7

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ðảng bộ tỉnh Ðắk Nông đã tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, có cách làm phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bon, buôn ở các khu dân cư.

Tại các buổi sinh hoạt, các bí thư chi bộ chủ động chuẩn bị các nội dung trước khi triển khai sinh hoạt chi bộ. Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ đầy đủ. Người chủ trì cuộc họp định hướng nội dung thảo luận trọng tâm, thiết thực và phát huy tinh thần dân chủ, tham gia ý kiến của đảng viên. Hầu hết đảng viên được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hướng dẫn các hộ dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... Qua đó nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, làm cho chi bộ Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở và củng cố hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Chi bộ bon Sa Ú, xã Quảng Khê (Ðắk Glong) luôn tổ chức sinh hoạt đúng quy định, bảo đảm chất lượng

Ðảng viên Y Nuăn Niê Kdăm, dân tộc Ê đê, buôn K'nha, xã Ðắk Wil (Cư Jút) tuyên tuyền đồng bào DTTS tại chỗ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại khu dân cư

Ðảng viên Ðiểu Kêu, Chi bộ bon Bu Ndrung, xã Ðắk N'Drung (Ðắk Song) phụ trách, hướng dẫn hộ gia đình nghèo chăm sóc hồ tiêu

Nhiều đảng viên trẻ DTTS luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ giao

Nhiều chi bộ thôn, bon, buôn DTTS tại chỗ được cấp ủy tặng giấy khen là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Y Sơn

6,546
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.