Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk tay nau Bư brah Tăm Blang M'prang Bon bơh bu nuyh Bu nong

01/12/2022 10:31 G12T+7

N'gâng kan Nau way - Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl n'gor mhe pah kan ndrel Ủy ban Bon lan n'qual Krông Nô ndâk tay nau Bư brah Tăm Blang M'prang Bon bơh bu nuyh Bu nong ta xă Nâm Nung.

Bư brah Tăm Blang M'prang Bon jêng du ntil nau way uĕh, tâm r'nglăp đah nau way bư brah lah yang bơh bu nuyh Bu nong. Tĕng nau way, nau bư brah aơ dơi bu ndâk bư ta yăn kăl wai, ntơm khay 1 tât khay 3 lơ dương, jêh pĕ ăp ntil ndơ. Aơ jêng nau bư brah kh'lay nĕ dơi gĕh âk bon bư brah ndrel, tâm 3 tât 5 năm way bư brah du tâ.

Bu nuyh bon lan m'ak ta nar Bư brah (ndâk tay) Tăm Blang M'prang Bon

Bư brah Tăm Blang M'prang Bon dơi bu mbah brah 3 tâ: Ntơm sa ơm lah ơm ôi lor ma ndâk nau bư brah ngăn ngên, ăp bu ranh bon, gru tât rbŭn bư brah ta r'năk sa gơi dăn brah yang dơi ân ndâk tơm gêy, jêh rĭ mbơh ân jrŏng rnoi gĭt tâm bon lan mra ndâk nau bư brah. Nau bư brah tâl bar dơi bu bư brah ta mhau jêh bu ranh bon n'hanh bu nuyh bon lan ndâk n'gar, tăm tơm Blang bơh năp wâl rbŭn bon. Drăp ndơ dŏng bư brah lah yang gĕh: du yăng ndrănh, du n'kĭng tơm Blang, du mlâm iăr (mô rĭ sur), m'ham iăr, du siên piăng, 3 mlam blân, phe, mrăch, kchok ndrănh, jêng n'hanh sa ônh put đah mpon dơm ta tơm Blang mhe tăm. Nau bư brah dŭt dơi bu bư brah ta mhau măng jêh bu nuyh bon lan tât rbŭn nŭm.

Ndâk tay nau Bư brah Tăm Blang M'prang Bon bơh bu nuyh Bu nong sâm mbơh ăp ntil di sản tâm mpeh Công viên Neh ntu Lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong.

Mỹ Hằng

400
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.