Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk tay nau Bư brah r'nglăp bon bơh bu nuyh Bu nong

03/11/2022 10:13 G11T+7

N'gâng kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl pah kan ndrel Ủy ban Bu nuyh bon lan n'qual Dak R'lâp mhe ndâk tay nau Bư brah r'nglăp bon bơh bu nuyh Bu nong ta xă Quảng Tín. Nau bư brah gĕh bu nuyh Bu nong ta 4 bon (Bu Bir, Ðăng Kliêng, Bu Ðách n'hanh Ol Bu Tung tâm xă Quảng Tín) n'hanh âk bu nuyh bon lan tâm lam n'qual.

Bư brah r'nglăp bon bơh bu nuyh Bu nong jêng du ntil nau way uĕh n'hanh gĕh nau kh'lay bơh nau rêh. Tĕng nau way aơ, nau bư brah way dơi bu ndâk ta yăn kăl wai, ntơm khay 1 tât khay 3 lơ dương, jêh bu nuyh bon lan pĕ lĕ r'ngôch ndơ gĕh tăm. Mông nar aơ tâm di gơi kuăl dăn drăp ndơ, kon bu nuyh; aơ jêng mông nar bu nuyh bon lan rlu, ngêt sa, m'ak pâl. Aơ jêng nau bư brah têh gĕh âk bon lan bă bă bư brah ndrel, nĕ way 3 tât 5 năm way ndâk nau bư brah du tâ... Nau kan ndâk tay nau Bư brah r'nglăp bon bơh bu nuyh Bu nong gơi mbơh hưn ân bu gĭt âk ndơ rtêl bơh mpeh Công viên Neh ntu Lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong; n'hao nuih n'hâm gĕh nau pah kan uĕh bơh bu ranh bon, gru gĭt nau way n'hanh bu nuyh bon lan mât mray nau bư brah; hưn, n'kôch ân bu saơ nau uĕh bơh nau way - ntŭk hăn pâl ăp bu nong tâm n'gor Dak Nong.

Bu nuyh Bu nong 4 bon mpring tŭr chĭng ta măng bư brah r'nglăp bon

Ăp ntil nau bư brah tơm dơi ndâk tay, mpơl tay gĕh nau bư brah kuăl jă tâm r'nglăp, wơt bu năch, nh'hơr drăp, bư brah lah yang, dôk kông lah uĕh n'hâm suan săk jăn,...

Bu nuyh Bu nong nh'hơr drăp bư brah ta tơm gêy

Bu ranh bon m'hĭng m'ham iăr ta tơm gêy

Nau way ngêt ndrănh yăng m'ak ta nar r'nglăp bon

Bu nuyh bon lan tâm lam n'qual tât uănh nar rbŭn pâl

Bon lan rbŭn, m'ak k'dŏ n'hanh tŭr chĭng bơh pĭt ŭnh

Mẫn Doanh

2,165
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.