Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phuôv tsangr ju lix cênhz tuôr tsês ji sanv văn hoar cxuô minhx cxưx

25/11/2021 10:14 G11T+7

Phuôv tsangr ju lix sâuv nênx tangv phat huy chor muôx jul tưx nhiên, chor grê văn hoar trôngx qơư, Công viên Điax tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông zos 1 hur 3 tus ntix cinh têr lo xac đinhs hur hâux lưv zov chênhr ntơưv Nghis cuêt Đaix hôix đaix biêuv Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020 – 2025.

Tsangz cxênhx xur 18-Ctr/TU nuz 26/7/2021 ntơưv Xênhr wiv tưz chuôz kra hâux lưv, phuôv tsangr ju lix haz ju lix cênhz Công viên đias tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông, ntu 2021-2025 haz muôx sanv phâmv ju lix muôx tinhr đax trưng ntơưv xênhr Đăk Nông. Hur tsangz cxênhx hanhx đôngx lus Cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr 5 shông 2021-2025 ntơưv WBPX xênhr, yơưz phơưz tiêmx năng phuôv tsangr ju lix xac đinhs zos hâux lưv zov chênhr. Hur ntơư, cxiv tsang, kra uô đêx anr tuôr tsês chor grê văn hoar truênx thôngr cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs cênhz phuôv tsangr ju lix.

Nghêx thuôx khoz đruôl chiêng lo xênhr tror uô tơưv, chia tuôr tsês haz phat hui zangv ji sanv hur phuôv tsangr ju lix

Văn hoar nox hâuk ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr lo zov chênhr, sangx siv ntơưv kru tuôx ndil uô si

Ji sanv văn hoar phi vats thêv cxênhx têz qơưs lus đruôl (Ót N’Drong) haz hu gâux M’nông zos qơư nhânr hu grul kruô uô si nrar pâuz, seiz, siv

Công viên Đias tsât Đăk Nông cênhz văn hoar trôngx qơư krêz cơ hôix yaz chia xênhr phuôv tsangr nganhx Ju lix zos nganhx cinh têr zov chênhr

Đêx anr Kra nghêx cênhz phuôv tsangr ju lix trâu tsôngv box M’nông lo Wiv ban Minhx cxưx muôz lus hur tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021-2030

Cxiz chênhr năng lưx tuôx côngv ntơưv côngx đôngx lus hoax đôngs chia hlôngr txangr sinh cêr, cxangz ndê keiz uô nênhx

Cxiv tsang sanv phâmv ju lix đax trưng cênhz phuôv tsangr ju lix côngx đôngx, hur ntơư muôx sanv phâmv ju lix lo sanv phâmv OCOP

Hồ Mai

5,598
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.