Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl tâm r'nglăp đah nau kan mât nau way ăp bu nong

25/11/2021 10:14 G11T+7

N'hao nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl nsing bơh nau n'hao kan dŏng ndơ uĕh, nau way ăp ntil nau way bu nong tơm, Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong jêng du ntil nau kan kh'lay tâm 3 ntil nau kh'lay wăng sa tâm nau kan kh'lay bơh Nau n'hêl Rbŭn têh bu nuyh kan têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 - 2025.

Nau kan mrô-Ctr/TU lơ 26/7/2021 bơh N'gor ủy lĕ trŭnh đă kan, n'hao nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl n'hanh tâm r'nglăp đah Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong, tâm năm 2021 - 2025 n'hanh nkra jêng nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl gĕh nau uĕh êng bơh n'gor Dak Nong. Tâm nau pah kan tĕng Nau nchră n'hao nau wăng sa 5 năm 2021 - 2025 bơh Ủy ban bon n'gor, nau kan ndâk dŏng ndơ gĕh gơi bư ntŭk bu năch hăn pâl lĕ dơi kơp jêng nau kan kh'lay. Tâm nĕ, ndâk njêng, ndâk tĕng nau kan mât mray ăp ntil nau way kăl e ăp bu nong iê bu nuyh tâm r'nglăp đah nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl.

Nau tŭr chĭng goh goong dơi n'gor ndâk kan tay, mât mray n'hanh hao dŏng uĕh gơi n'hao bư ntŭk bu năch hăn pâl

Ndơ sa bơh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor dơi âk bu năch tâm n'gor joi, rlong sa

Nau way phi vật thể tâm bri dak Ot N'Droong n'hanh nau pring Bu Nong bư gĕh nau uĕh gơi bu năch tât joi ôp ân gĭt, iăt bu pring

Kông viên neh ntu Dak Nong tâm r'nglăp đah nau way bu nong tơm pơk tay nau kan mhe gơi n'gor n'hao nau kan bư Ntŭk bu năch hăn pâl jêng du ntil nau pah kan kh'lay tâm n'gor

Ntil nau kan ntĭm ndơ kan tâm r'nglăp đah n'hao nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl ân ma bu nuyh Bu Nong dơi Ủy ban Bu Nong dŏng lăp Nau kan bri dak gơi n'hao nau wăng sa - nau rêh bon lan bu nong bu nuyh n'hanh mpeh yôk tâm năm 2021 - 2030

N'hao nau kan tĕng pah kan bơh bon lan tâm nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl gơi n'hao nau rêh, plăch r'gâl tay nau rêh ma bu nuyh bon lan

Ndâk njêng nau kan bư ndơ dŏng uĕh tâm r'nglăp đah nau kan bư ntŭk bu năch hăn pâl, tâm nĕ gĕh ndơ bu r'văt kơp di OCOP

Hồ Mai

5,599
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.