Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat hanhx ntơưr “Lus pangx phuôv ntơưv nênhs Mạ”

22/07/2022 10:48 G7T+7

Fông ntơưr “Lus pangx phuôv ntơưv nênhs Mạ” ntơưv tac jav Ninh Thế Hùng sưu tâmx, kra lus zos Tsêr xuât banv Hôix Tsêr văn phat hanhx tưz muôx tuôx txus trâu fôngx zưl nhênhv pâuz cxangz phong tux, tox cuanr, luz nênhx văn hoar tinh thânx bôx tôx Mạ nhoz lơưr ntul nav đêx Đồng Nai sâuv thangx angr Nam Têi Nguên.

 

Đrul jê 630 jăngx lus pangx phuôv tâu sâu ntơưv oz zangv lus Việt - Mạ hlang đhâu yangx 250 trang ntơưr, fông ntươưr chox cox môngl txus kangz ntux văn hoar ntơưv nênhs Mạ viv chor chor suôz lus pangx phuôv tsinhz tas tangz sis muôx txâus kror cô đôngs, triêt lir uô nênhx nhoz.

“Lus pangx phuôv ntơưv nênhs Mạ” tsi trơưs câu cur, niêmx luâns mas tsuôl chor lus has văn vânx chia pêx xinhv mlôngl zôngx ziv thuôx, zôngx ziv ndu haz xang ntơưv tav nuôr trâu tav u. Seiz tsongs ntơưv ntiax têz nhân sinh cuan ntơưv bôx nênhs Mạ mas “Lus pangx phuôv ntơưv nênhs Mạ” tưz has txus ntâu zangv, muôx ntâu ntơưv luz nênhx txix li siz zuôr hôn nhân, phuôv bluô, ưngr xưv hur chuôz zis haz xênhv tiz nênhs, chair chiv… môngl txus cêr chei, cuan niêms uô nênhx nhoz haz ntiax têz tov đrâu tâu tac jav txơaz tso trơưs  yôngx hur tac phâmv khaov cưr ntơưv zus.

Quốc Sỹ

399
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.