Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phát hành sách “Ca dao của người Mạ”

22/07/2022 10:48 G7T+7

Cuốn sách “Ca dao của người Mạ” của tác giả Ninh Thế Hùng sưu tầm, chú giải do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành đã đưa đến cho bạn đọc hiểu thêm phong tục, tập quán, đời sống văn hóa tinh thần bộ tộc Mạ cư trú dọc theo lưu vực hữu ngạn sông Đồng Nai trên vùng đất Nam Tây Nguyên.

 

Với gần 630 bài ca dao được thể hiện bằng hai ngôn ngữ Việt - Mạ trải dài trong hơn 250 trang sách, cuốn sách sẽ đưa bạn đọc vào thế giới văn hóa của người Mạ bởi những câu ca dao chân chất nhưng không thiếu sự cô đọng, triết lý sống.

“Ca dao của người Mạ” không theo cấu tứ, niêm luật mà chỉ là những câu nói văn vần để người nghe dễ thuộc, dễ nhớ mà truyền từ đời này sang đời khác. Nhìn chung từ thế giới nhân sinh quan của tộc Mạ mà “Ca dao của người Mạ” cũng phản chiếu tính đa dạng, sự phong phú của đời sống từ hôn nhân, phạt vạ, ứng xử trong gia đình và dòng tộc, kiêng cữ... cho đến luật tục, quan niệm sống và thế giới bên ngoài được tác giả xếp đặt theo từng chương trong tác phẩm khảo cứu của mình.

Quốc Sỹ

261
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.