Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntơm dŏng săm bŭt rŏ "Bu nuyh Mạ ta Việt Nam"

09/06/2022 16:51 G6T+7

Wâl nkra săm bŭt Thông tân mhe ntơm dŏng săm bŭt rŏ "Bu nuyh Mạ ta Việt Nam", đah nau n'kôch uĕh, ân bu nuyh rŏ n'hanh ăp bu nuyh ŭch joi, gĭt ntŭk neh ntu, kon bu nuyh Tây Nguyên n'kôch ndrel n'hanh bu nuyh Mạ ta mpeh neh ntu Dak Nong n'kôch êng.

Săm bŭt rŏ aơ gĕh 173 lơp, n'kôch lĕ r'ngôch kon bu nuyh, nau way bơh bu nuyh Mạ. Bơh năp săm bŭt dơi bu nkra uĕh, gĕh âk ntil rup, săm bŭt njŭn ma bu nuyh rŏ gĕh nau gĭt, saơ nau mpơl nau rêh tâm nau way bu nuyh Mạ. Bu nuyh Mạ ta Tây Nguyên n'kôch ndrel n'hanh bu nuyh Mạ ta Dak Nong n'kôch êng abaơ hôm mât mray âk nau way kơt kăl e.

Bư brah Rbŭn bon lan bơh bu nuyh Mạ ta Dak Nong

Ndrel ma bu nuyh Bu nong, bu nuyh Mạ jêng du jrŏng rnoi lĕ nau janh mât ntŭk deh njêng, mât bon lan ta tâ tâm lơh tâm su đah My n'hanh nsrôih mât mray, hao nau wăng sa, nau rêh mô gĕh tâm lơh tâm su kơt abaơ. Săm bŭt hôm ntĭm nkah nau kan mât mray n'hanh hao dŏng ăp ntil ndơ kh'lay bơh bu nuyh Ma tâm nau rêh mhe abaơ.

Bảo Ngọc

930
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.