Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat hanhx 2 tơx lus đruôl M’nông

14/04/2022 10:12 G4T+7

Oz tơx ntơưr “Lus đruôl M’nông” ntơưv jav Bùi Minh Vũ zos NXB Văn hoar Minhx cxưx phat hanhx đrul ntâu jăngx lus đruôl jông. Iz jăngx lus đruôl muôx chor iêur tôr tsi tsinhz tas tangz sis hur ntơư muôx kror tsinhz tas, has txus kror siz ntâus, siz nzuz hur luz nênhx chiax nhoz, hur sinh hoax haz hur uô nox uô hâuk; zos luz ar tsov kangz ntux khư, tiz nênhs hur kangz ntux ntơưv nênhs M’nông thâuv nzur…

Nênhs lâul Điểu N'Srô (tiv 2 sangz xik tuôx) jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan, đrôngl Gia Nghĩa tsinhr has lus đruôl M’nông trâu tuz nhuôs mlôngl

Tơx 1 muôx 9 jăngx lus đruôl zos: Tuz hluôs Ndăm Đông; Bu Sêm; Tuz hl ôs Sêt Klang; Đrâul vâur haz tus nôngl Klang ulok; Zuôv zuôr; Đangz tsangl; Nxeik hluôs Druh Djăr Lê; Uz lênhx fôngx zưl; Nênhs châuv nangl njiz tsưr xinhz nôngl đangr njêl đơưz. 

Tơx 2 muôx 13 jăngx lus đruôl zos: M’Brah, M’Brăk haz Ji Băch, Ji Bay; Tuz hluôs Nkrung haz tuz hluôs Nkring; Truênx thuêt tsangl Liăng Jơl; Tuz hluôs Ndung Maih; Tsưr njêl car sấu ntêk Ji Dơ uô pux; Cưr tix Mbyôt, Mbyai; Pux tsưr Blân Hiăt; Tuz hluôs Pol Teh; Tix vir Măch Mai; Nênhs châuv nangl cênhz xênhv nôngl Răch; Tuz hluôs Rah Rong haz hluôs Ji But; N’Du Bop nhuôs ntơưv nav Glang; Bop lus hur angr muôx tus hluz.

Bảo Ngọc

1,216
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.