Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pă dŏng 2 tập n'đơn kăl e Bu Nong

14/04/2022 10:12 G4T+7

Bar tập săm bŭt "N'đơn kăl e Bu Nong" bơh tác giả Bùi Minh Vũ yor Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc pă dŏng n'kôch âk ntil n'đơn hay n'hanh uĕh. Ăp ntil n'đơn kăl e aơ gĕh mô gĕh ngăn ngăn tâm nau rêh ôi mhau khă nĕ gĕh âk nô nau ngăn ngăn, n'kôch nau tâm lơh, nau tâm njrel tâm nau rêh bon lan, tâm nau ngêt sa n'hanh tâm nau pah kan bư mir jan ba; jêng n'đơn n'kôch mpơl saơ nau rêh gĕh brah yang, nau rêh kăl e bơh bu nuyh Bu Nong...

Bu ranh bon Ðiểu N'Srô (tâl 2 ntơm bơh ma ti) bon Dak R'moan, xă Dak R'moan, bon têh Gia Nghĩa way n'kôch n'đơn kăl e Bu Nong ân kon sau iăt

Tập 1 gĕh 9 n'đơn n'kôch: Ndăm Ðông; Bu Sêm; Ndăm Sêt Klang; Klay bu klô n'hanh sĭm Klang ulok; Mpet tâm gŭ ur sai; Chiak leng dak; Bu ur Druh Djăr Lê; Bar he bar; Bu nuyh hăn yô mâp brah kok nglang.

Tập 2 gĕh 13 n'đơn n'kôch: M’Brah, M’Brăk n'hanh Ji Băch, Ji Bay; Ndăm Nkrung n'hanh ndăm Nkring; N'đơn n'kôch leng Liăng Jơl; Ndăm Ndung Maih; Brah rbư nhŭp Ji Dơ bư ur; Oh nô Mbyôt, Mbyai; Brah bu ur Blân Hiăt; Ndăm Pol Teh; Oh nur Măch Mai; Bu nuyh hăn yô đah jrŏng rnoi sĭm Răch; Ndăm Rah Rong n'hanh druh Ji But; N’Du Bop kon me Glang; Bop tât ta neh gĕh bu nuyh rŏng.

Bảo Ngọc

1,217
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.