Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul GRDP shông 2022 lo txix 7,5% tror sâuv

16/12/2021 09:40 G12T+7

Hôix nghis Ban Tsât hanhx Đảng bôx xênhr jas tiv 6 (khoar XII), ntu 2020-2025 tưz thôngx zênhv pov đhâu Nghis cuêt shông 2022 muôx 13 chiv tiêu zov chênhr.

Ban Tsât hanhx Đảng bôx xênhr thôngx zênhv, pov đhâu chor nghis cuêt tsangz cxênhx shông 2022

Kra chei krêz jass cơưv, đôngx chir Ngô Thanh Danh, Bí thư Xênhr wiv, Thơưx pangz Đaix biêuv Cuôr hôix xênhr Đăk Nông has: đrul phương châm "Côngv saz, pêx xinhv uô tsưr, civ cương, hanxh đôngx, phuôv tsangr", Xênhr wiv cuôs iz lênhx xênhr wiv viên, nênhs uô thơưx cxênhx wiv, chinhr cuênx, Măts trâns Têz qơưs, chor đoanx thêv tsinhz chei-tsôngv langx uô jông đuô haz tsach nhiêms car nhênhs, tưx jac ntâus ntêx, has cênhz uô, tơư kra tsinhz mênhx, sir jul, muôx plơưr, muôx qơư; tuôr truôx đrênhk civ cương, civ luôx ntơưv Đảng, phap luôx ntơưv Têz qơưs; phat hui đăngs jul tangs nro ntơưv hêx thôngr tsinhz chei, côngv saz, thôngx xangr; sir jul uô tar saz hlo chor chiv tiêu cưs Nghis cuêt Shông 2022 chuôz kra. 

Đồ họa: Hồ Mai

Bảo Ngọc

1,171
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.