Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih pah kan GRDP năm 2022 gĕh ntơm 7,5% rlau ma klơ

16/12/2021 09:40 G12T+7

Rbŭn N'gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n'gor tâ tâl 6 (gưl XII), năm pah kan 2020 - 2025 lĕ yơr ti biểu quyết trŭnh Nau n'hêl năm 2022 gĕh 13 ntil nau kan kh'lay.

N'gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n'gor yơr ti biểu quyết, trŭnh ăp ntil nau n'hêl pah kan năm 2022

Mbơh ntĭm nau kan dŭt nar rbŭn, wa Ngô Thanh Danh, Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh phung kan Bu nuyh kan têh Quốc hội n'gor Dak Nong lĕ nkah: Ðah nau tĕng kan "Tâm rom gop, bu nuyh bon lan bư tơm tâm nau kan, pah kan ân di, pah kan ân ngăch, pah kan ân hao", N'gor ủy lĕ đă ăp bu nuyh n'gor ủy viên, bu nuyh ndjôt bôk pah kan ta cấp ủy, n'gâng kan bri dak, Mặt trận Bri dak, ăp phung kan chính trị - bri bon n'hao uĕh tay nau kan, mô kâp bu nkah ntĭm nau kan, leo pah kan lor ân uĕh gơi bu tĕng kơt, nau ngơi tâm di ma nau pah kan, ntĭm gai nê nê, lĕ nuih n'hâm, gĕh nau kh'lay; mât mray kỉ luật, kỉ cương bơh Ðảng, pháp luật Bri dak; n'hao lĕ r'ngôch nau dăng bơh hệ thống chính trị, tâm rom gop, du nuih tĕng nau kan; nsrôih pah kan ân uĕh ngăn ngên ăp ntil nau kan kh'lay bơh Nau n'hêl năm 2022 đă kan.

Đồ họa: Hồ Mai

Bảo Ngọc

1,181
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.