Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih pah kan trŭnh o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh

30/12/2021 10:18 G12T+7

Ðăp mpăn nau kan bri dak kơl bu nuyh bon lan n'hanh trŭnh o-ach jêng du ntil nau pah kan kh'lay bơh Ðảng bộ, n'gâng kan Bri dak tâm n'gor gơi plăch r'gâl n'hanh n'hao nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh nuih n'hâm ân ma r'năk o-ach, r'năk dăch o-ach n'hanh ăp bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk bă bă.

Năm 2021, nau ji tưp âk, Dak Nong lĕ pah kan dŭt n'hanh gĕh rlau 13 ntil nau kan tĕng nau n'hêl. Tâm nĕ, nau kan trŭnh o-ach (tĕng kơp di tâm năm 2021 - 2025) dơi pah kan tĕng nau nchră. R'noh r'năk o-ach trŭnh 2%, kơp êng r'noh r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh tơm trŭnh 4%. Nau kan trŭnh o-ach nâp phêt dơi ăp n'gâng kan, ăp m'bŭch n'hanh ăp n'qual ndâk kan lĕ nuih n'hâm đah ăp ntil nau kan tâm di bơh n'gor. Ăp ntil nau kơl, nau n'hưch nuih n'hâm, plăch r'gâl nau rêh ân ma phung r'năk o-ach bon lan bu nong iê bu nuyh. Tâm năm 2021-2025, n'gor nsrôih pah kan a wp năm r'noh r'năk o-ach trŭnh ntơm 3% rlau ma klơ n'hanh 5% rlau ma klơ đah bon lan bu nong iê bu nuyh tơm, gơi pah kan dŭt tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor tâ tâl XII "nsrôih pah kan gơi jêng du n'gor trung bình khá ta năm 2025 n'hanh hao jêng n'gor khá ta năm 2030 ta mpeh Tây Nguyên".

Nau pah kan ndâk ăp ntil nau kan kơl trŭnh r'noh r'năk o-ach bu nong iê bu nuyh hôm e 13%

Kơl lor nsu ndơ kan ma bon lan, phung r'năk gĕh nau tâm r'nglăp, tĕng ndơ kh'lay r'noh tăch, ăp ntil nau kan trŭnh o-ach uĕh

N'hao nuih n'hâm, nau ŭch hao jêng tâm nau rêh bơh ăp bu nong n'hanh ndâk nau kơl, ndơ gĕh gơi n'hao nau dăng pah kan kon bu nuyh

Ăp ntil chế độ, nau kan nau kơl tâm nau rêh bu nuyh bon lan dơi mât uănh đăp mpăn

Trong hăn, gâng điện, nglau dak... dơi bri dak ndâk nkra sâm kơl hao nau rêh, hao nau bư mir jan ba ta ăp bon, buôn, bản

H'Mai

3,348
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.