Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phấn đấu giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

30/12/2021 10:18 G12T+7

Bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đắk Nông đã hoàn thành và vượt tất cả 13 chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Trong đó, chỉ tiêu giảm nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021 - 2025) đạt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm trên 4%. Công tác giảm nghèo bền vững được các cấp, ngành và địa phương triển khai quyết liệt bằng những chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Các chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên, cải thiện nâng cao mức sống cho nhóm hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên và 5% trở lên đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hướng đến hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII “phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm xuống còn 13%

Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng, nhóm hộ có liên kết, theo chuỗi giá trị, các dự án giảm nghèo hiệu quả

Khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc và tạo cơ chế, điều kiện để phát huy nguồn lực con người

Các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người dân được bảo đảm

Hạ tầng đường, điện, thủy lợi... được đầu tư góp phần thúc đẩy sự phát triển, sản xuất ở các bon, buôn, bản

H'Mai

3,331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.