Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul txu chuôz zis pluôl hur tsôngv box minhx cxưx grêl hur kang 10%

14/09/2022 09:26 G9T+7

UBND xênhr Đăk Nông kror nhis ban hanhx Cuêt tinhv 1437/QĐ-UBND lus ban hanhx cêr hoaix uô trơưs Chiênr lươx hâux lưv minhx cxưx ntu 2021-2030, til seiz môngl txus shông 2045 sâuv thangx tsangv xênhr.

UBND xênhr sir jul năng suât los đôngx tsôngv langx thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz cxangz fênhx đrăngz 6,5%/shông

Mux tiêu txus shông 2025, tangs nro xênhr sir jul gre sâu fênhx đrăngz ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs cxangz nde yangx 2 jas so li shông 2020. Tiv lêx chuôz zis pluôl hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs iz shông txu yangx 3%. Txus shông 2030, cxangz nde cinh têr fênhx đrăngz chor xênhr thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz tâu tsơưs hlo txix 6,0 txus 6,5%/shông.

Sâu fênhx đrăng minhx cxưx nênhs tsơưs bâuv 1/2 fênhx đrăngz tsongs tangs nro têz qơưs; txu tiv lêx chuôz zis pluôl grêl hur kangz 10%. Cơ banv tsi yuôr chor xar, jos txov nhev tiv zix; 70% chor xar thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz tâu huv jêx jos yaz.

Txus shông 2045, sir jul sâu fênhx đrăngz ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs tâu yangx 1/2 fênhx đrăngz tsongs ntơưv tangs nro têz qơưs; cơ banv tsi yuôr chuôz zis pluôl, pêx xinhv tâu txangr jê cxix cxuô chor jix vus tsôngv langx cơ banv.

Bảo Ngọc

787
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.