Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih pah kan trŭnh r'noh r'năk o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh tâm dâng 10%

14/09/2022 09:26 G9T+7

Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong mhe trŭnh Nau kan 1437/QÐ-UBND gơi trŭnh nau nchră kan Kh'lay bơh nau kan bu nong tâm năm 2021-2030, trĕng kan tât năm 2045 tâm lam n'gor.

Ủy ban Bon lan n'gor nsrôih n'hao nau pah kan bri bon tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk hao bình quân 6,5% du năm

Nau kan aơ gơi tât năm 2025, lam n'gor nsrôih pah kan gĕh n'sĭt bình quàn prăk tâm bon lan bu nong iê bu nuyh hao rlau 2 tâ đah năm 2020. R'noh r'năk sa gĕh nau rêh o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh ăp năm trŭnh 3%. Tât năm 2030, nau hao wăng sa bình quàn ăp n'gor tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk iê iănh gĕh ntơm 6,0 tât 6,5% du năm.

Gĕh n'sĭt prăk bình quân bu nong iê bu nuyh tâm ban 1/2 bình quân ndrel bri dak; trŭnh r'noh r'năk hôm e tâm dâng 10%. Tâm nĕ mô hôm gĕh xă, thôn gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên' 70% r'noh xă tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk kơp di bon lan mhe.

Tât năm 2045, nsrôih pah kan gĕh n'sĭt prăk bình quân bu nong iê bu nuyh 1/2 bình quân ndrel bri dak; mô hôm gĕh r'năk sa gĕh nau rêh o-ach, bu nuyh bon lan dơi dŏng ăp ntil ndu ndơ dịch vụ tâm bri bon.

Bảo Ngọc

788
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.