Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PCI Dak Nong hao 8 tâ

05/05/2022 15:02 G5T+7

Chỉ số PCI Dak Nong năm 2021 dăp tâl 52/63 n'gor, bon têh, hao 8 tâ đah năm 2020 n'hanh gĕh rlau nau nchră kan 7 tâ đah nau nsrôih pah kan.

Trŭnh 0,1 điểm đah năm 2020 khă nĕ r'noh điểm PCI năm 2021 bơh Dak Nong hôm dơi pah kan hao nao nao đah ăp năm dăch abaơ đah lĕ r'ngôch r'noh điểm gĕh 61,95 điểm. Tâm nau kh'lay aơ, tâm 10 nhóm điểm thành phần, Dak Nong gĕh 7 thành phần hao điểm đah năm 2020.

Kô ruanh ntĭm gai n'gor Dak Nong hăn tât ta bon lan, gơi gĭt n'hanh nklaih nau jêr ma bu nuyh bon lan, doanh nghiệp

Ntơm bơh ăp điểm thành phần he saơ, Dak Nong dôl dơi âk phung doanh nghiệp r'nê gĕh nau uĕh ta ăp ntil nau lan gĕh trọng số, nau dơi bu gĭt tâm nau pah kan lor, pah kan ngăch bơh kô ruănh ntĭm gai n'gor mô rĭ thiết chế pháp lý, nau dơh dăch đah neh ntu.

Dak Nong bư gĕh nau pah kan uĕh ngăn ngên gơi phung doanh nghiệp pah kan hao

Dak Nong lĕ gĕh n'hâm hao ngăch PCI năm 2021, gĕh âk nau jêr tât yor nau Covid-19 bư. Nĕ jêng nau hao dăng, gĕh pah kan rlau nau nchră tât 7 tâ lah hôm jêng nau kah gĭt tâm nau gĕh pah kan; tốc độ hao âk ngăn ngên tâm 5 năm dăch abaơ. Tă bơh nau uĕh gĕh nau hao PCI, Dak Nong mra hao tâm nau kan wăng sa - hao nau rêh bri bon.

Quốc Sỹ

10,345
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.