Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil nô nau mhe bơh Quy chế joi sŏk kon se nti Ðại học 2022

17/06/2022 14:37 G6T+7

Lơ 10/6, Bộ Ntĭm sơm - Ntĭm nau kan lĕ mbơh ăp Ăp ntil nô nau mhe bơh Quy chế joi sŏk kon se nti Ðại học, sŏk kon se nti Cao đẳng ngành Mầm non năm 2022.

Kon se ksiêm nô nau tâm rlong ta hệ thống mât tâm rlong nti dŭt wâl săm bŭt gưl III năm 2022

Quy chế n'hanh nau kan sŏk kon se nti năm 2022 dơi bu mât kơt ơm, hao dŏng nau uĕh ơm, ăp ntil nau dơi pah kan tă bơh nau kan sŏk kon se nti ta ăp năm lĕ lăn. Jêh rĭ, r'gâl ăp ntil nô nau gơi nklaih nau jêr jŏk n'hanh nô nau mô hŏ di, gơi kon se nti n'hanh ăp wâl săm bŭt ntĭm nau kan, nkra dŭt nau kan sŏk kon se nti, gĕh nau đăp mpăn, tâm ban đah ăp kon se nti n'hanh tâm ban đah ăp wâl săm bŭt, jêh rĭ bư gĕh nau kan mpơl ân bu saơ n'hanh gĕh nau tĕng du nuih bơh bon lan.

Tâm nĕ gĕh ăp ntil nô nau mhe aơ: Kon se nti mô kâp bu kơp lăp nti săm bŭt lor; Ăp wâl săm bŭt mbơh nau kan tâm pĕ chỉ tiêu tĕng ăp nau mĭn kan; R'gâl r'noh điểm kơl ntơm năm 2023.

Quốc Sỹ

233
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.