Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nar Nau way ăp bu nong Việt Nam năm 2022 dơi ndâk kan ntơm 16-19/4

31/03/2022 14:04 G3T+7

Bộ kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl n'kôch ân gĭt: Nar Nau way ăp bu nong Việt Nam năm 2022 dơi ndâk kan ta Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) ntơm lơ 16 - 19/4.

Bon lan ăp bu nong tât ta Nar rbŭn nau way bu nong Việt Nam ăp năm

Nar Nau way ăp bu nong Việt Nam năm 2022 gĕh ăp ntil nau kan tơm: Nchră nau way tĕng nau tơm kan "N'hao uĕh nau way kăl e ăp bu nong ta nau kan ndâk njêng nau rêh gĕh nau way"; Rbŭn tâm mâp phung gru, bu nuyh gĕh âk n'hâm suan tâm nau kan mât mray, hao dŏng ăp ntil nau way kăl e bơh ăp bu nong; mpơl nau kan "Kao krih tâm nau rêh nau way Việt". Nar rbŭn hôm gĕh ăp nau pah kan ndâk tay nau rbŭn pâl, nau way uĕh tâm nau rêh bơh ăp bu nong gĕh: Bư brah cấp sắc bơh bu nong Dao, Bư brah m'ak sông piăng mhe bơh bu nuyh Jrai, Têt Chôl Chnăm Thmây bơh bu nong Khmer;...

P.V

329
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.