Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nar rbŭn Tâm r'nglăp lam ăp bu nong ta Thuận An

10/11/2022 10:36 G11T+7

Mhau lơ 58/11, ta n'qual Dak Mil dơi ndâk Nar rbŭn Tâm r'nglăp lam ăp bu nong ta ta ăp ntŭk rêh bon lan thôn Thuận Hòa n'hanh bon Bu Dak, xă Thuận An tâm mâp lơ kah gĭt 92 năm Nar ndâk njêng Mặt trận bu nong lĕ r'ngôch Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Nar rbŭn aơ dơi wơt wa Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Kô ruanh N'gâng kan Wăng sa Trung ương; mpơl măt ăp kô ruanh ndjôt bôk bơh Ủy ban Trung ương Mặt trận Bri dak Việt Nam n'gor Dak Nong tât rbŭn, m'ak ndrel bu nuyh bon lan.

Wa Trần Tuấn Anh ân ndơ ma phung kan n'hanh r'năk sa ta ăp ntŭk rêh bon lan tâm thôn Thuận Hòa n'hanh bon Bu Dak, xă Thuận An

Mbơh ngơi ta Nar rbŭn, wa Trần Trần Tuấn Anh lah uĕh, r'nê ăp ntil nau dơi gĕh pah kan bơh Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă n'har bri Thuận An n'kôch ndrel n'hanh ăp ntŭk rêh bon lan ta thôn Thuận Hòa n'hanh bon Bu Dak n'kôch êng. Wa kuăl jă bon lan, ăp r'năk sa, bu nuyh bon lan nsrôih tâm nuih n'hâm, pah kan uĕh Nau kuăl jă "Lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng bon lan mhe, bon têh gĕh nau way". Bon lan, ăp r'năk sa, bu nuyh bon lan mât uĕh nau way "Ngêt dak kah gĭt ma ntu", "Sa play kah gĭt ma bu nuyh tăm tơm play", nuih n'hâm "Rŏng đah n'hâm suan săk jăn he nơm tâm ban rŏng đah n'hâm suan đah ăp bu nuyh bă bă", sâm kơl ka han rmanh, r'năk sa gĕh n'hâm suan ma bri dak, bu nuyh gĕh n'hâm suan ma kăch mạng gĕh nau rêh o-ach, mâp nau rêh o-ach, ăp ntil nau pah kan kơl nau rêh kon bu nuyh, sâm kơl bu nuyh o-ach, bu ranh mô gĕh ntŭk n'sing, kon se kon đơi mô gĕh ntŭk rêh n'sing...

Ta nar aơ, trŭnh nau kan bơh Ủy ban Mặt trận Bri dak Việt Nam n'gor Dak Nong, wa Trần Tuấn Anh ân Bu nuyh bon lan n'gor Dak Nong 10 rplay wâl kơp lah tât 500 r'keh prăk, 2 ntil ndơ ân ma thôn Thuận Hòa n'hanh bon Bu Dak, 10 ndơ ân ma 10 r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk ta 2 thôn, bon.

Mỹ Hằng

334
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.