Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô muôx kangz hâu hâux lưv siz jênhv trâu jêx jos

18/08/2022 21:43 G8T+7

UBND xênhr Đăk Nông kror nhis tsov cưv Hôix nghis Uô jông hâux lưv siz jênhv ntơưv chor cơ cuan Đảng, chinhr cuênx, đoanx thêv, joanh nghiex, lưx lươngs vur trang trâu jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư.

Chor đơn vix côngv hôix nghis cam cêt txuôl nzir pangz tangs nro, tos điêux ciêns chia tsôngv box muôx luz nênhx jông

Chor shông đhâu, sâuv thangx tsangv xênhr tưz muôx 87 cơ cuan, đơn vix siz jênhv trâu 79 jêx jos. Hâux lưv siz jênhv pangz chor jêx jos iz luz njêx muôl yaz hur luz nênhx, cinh têr, văn hoar, tsôngv langx. Nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, xênhr ưu tiên đâux tư ntơưv chor tsangz cxênhx, jưs anr ntơưv chor jêx  jos chia phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx; cxiv tsang haz cungv cêr hêx thôngr tsinhz chei cơ sơv; uô jông chor chinhr sach chia phat huy vai tsox ntơưv nênhs lâul, nênhs muôx côngz bê nhoz cơ sơv.

Iz făngz chor cơ cuan, đơn vix Têz qơưs, xênhr hu gru chor joanh nghiax tox tsongs siz jênhv trâu cxuô jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư, đrul phương anr iz jêx jos txov nhev tiv zix muôx 1 cơ cuan têz qơưs haz 1 joanh nghiex uô cê siz jênhv chia hu grul cxuô đăngs jul pangz tsôngv box.

Mẫn Doanh

719
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.